KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT

KTQD

Đội ngũ giảng viên

CƠ HỮU
I. BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
1 PGS.TS Lê Công Hoa CV: Lê Công Hoa  
2 PGS.TS Ngô Kim Thanh CV:Ngô Kim Thanh
3 PGS.TS Vũ Minh Trai CV: Vũ Minh Trãi
4 PGS.TS Trương Đức Lực
5 PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu CV: Nguyễn Thành Hiếu
6 PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Dung CV: Nguyễn Thị Hoài Dung
7 TS Nguyễn Thị Hồng Vân CV: Nguyễn Thị Hồng Vân
8 TS. Hà Sơn Tùng CV: Hà Sơn Tùng
9 TS. Trần Thị Phương Hiền CV: Trần Thị Phương Hiền
10 Ths. Chu Tuấn Vũ CV: Chu Tuấn Vũ 
11 Ths. Hoàng Việt Huy CV: Hoang Viet Huy 
12 THs. Nguyễn Ngọc Điệp CV: Đỗ Ngọc Điệp
13 Ts. Vũ Hoàng Nam CV: Vũ Hoàng Nam
14 Ts. Nguyễn Kế Nghĩa CV: Nguyễn Kế Nghĩa
15 Ts. Đặng Thị Kim Thoa CV: Đặng Thị Kim Thoa
16 Ts. Trương Tuấn Anh CV: Trương Tuấn Anh
17 THs. Tạ Thu Phương CV: Tạ Thu Phương
18 TS. Đoàn Xuân Hậu
19 PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai CV: Nguyễn Thị Tuyết Mai
20 THs. Lê Phan Hòa  CV:  Lê Phan Hòa 
21 THs. Tạ Minh Quang CV:
22 THs. Trần Mạnh Linh CV: Trần Mạnh Linh
23 THs. Bùi Cẩm Vân CV: Bùi Cẩm Vân
II. BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP
24 PGS.TS Trần Việt Lâm CV: Trần Việt Lâm
25 TS. Ngô Thị Việt Nga CV:
26 TS. Nguyễn Thu Thuỷ CV: Nguyễn Thu Thủy
27 TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm CV: Nguyễn Thị Hồng Thắm
28 TS. Vũ Anh Trọng
29 THs. Đỗ Ngọc Điệp CV: Đỗ Ngọc Điệp
30 TS. Phạm Hương Thảo
31 TS. Nguyễn Thị Phương Lan CV:Nguyễn Thị Phương Lan
32 THs. Nguyễn Thị Phương Linh CV: Nguyễn Thị Phương Linh
33 THs. Phan Thị Thanh Hoa CV: Phan Thị Thanh Hoa
34 TS. Hà Ngọc Thắng CV: Hà Ngọc Thắng
35 THs. Phạm Thanh Vân CV: Phạm Thanh Vân
36 THs. Trần Nhật Minh CV: Trần Nhật Minh
37 THs. Dương Công Doanh CV:Dương Công Doanh 
38 THs. Nguyễn Thị Liên Hương CV: Nguyễn Thị Liên Hương
III. BỘ MÔN VĂN HOÁ KINH DOANH
39 PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân CV:
40 TS. Nguyễn Ngọc Anh CV: Nguyễn Ngọc Anh
41 THs. Phạm Thị Bích Ngọc CV: Phạm Thị Bích Ngọc
42 THs. Phạm Lâm Hạnh Trang CV: Phạm Lâm Hạnh Trang
43 THs. Trần Đức Dũng
IV. BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
44 PGS.TS Đỗ Thị Đông CV: Đỗ Thị Đông
45 PGS.TS Trương Đoàn Thể CV: Trương Đoàn Thể
46 TS. Đặng Ngọc Sự CV: Đặng Ngọc Sự
47 THs. Nguyễn Minh Hòa CV :Nguyễn Minh Hòa
48 THs. Mai Vũ Xuân Hoành CV: Mai Vũ Xuân Hoành
49 THs. Lại Mạnh Khang CV: Lại Mạnh Khang
50 THs. Bùi Thu Vân CV: Bùi Thu Vân
V. VĂN PHÒNG KHOA
51 CN. Nguyễn Văn Mịch
52 CN. Lê Thị Dung
53 CN. Dương Quế Mai

ĐỊA CHỈ E – MAIL, TEL/FAX CỦA KHOA VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 1. ĐỊA CHỈ E – MAIL CỦA KHOA:  khoaquantrikinhdoanh@neu.edu.vnfbm@neu.edu.vn

2. ĐỊA CHỈ E – MAIL DÙNG THEO NHÓM

Khoa QTKD NEU_FBM@googlegroups.com
Chi bộ QTKD chibokhoaqtkd@googlegroups.com
Chi đoàn giáo viên QTKD cdgv_qtkd@googlegroups.com
Bộ môn QTDN FBM_DIM@googlegroups.com
Bộ môn QTKDTH FBM_DGM@googlegroups.com
Bộ môn VHKD FBM_DBC@googlegroups.com

3. ĐỊA CHỈ E – MAIL CỦA TRƯỞNG KHOA:  nguyenthanhhieu2002@yahoo.com hieuntqtkd@neu.edu.vn

4. SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ FAX CỦA KHOA VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP:

Tel/Fax: +84.4.36284599        ĐTNB: 84.4.36280280/5786  

5. E-MAIL CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP: 

Email: nghiank@neu.edu.vn; Điện thoại/ fax: 04 36284599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp tác quốc tế