VĂN PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
 Phòng 1004 tầng 10 nhà A1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân , 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng , Hà Nội
 (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018
 fbm@neu.edu.vn

1. ĐỊA CHỈ E – MAIL CỦA KHOA:  khoaquantrikinhdoanh@neu.edu.vnfbm@neu.edu.vn

2. ĐỊA CHỈ E – MAIL CỦA TRƯỞNG KHOA: tunghs@neu.edu.vnhasontungneu@yahoo.com

3. SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ FAX CỦA KHOA:

Tel/Fax: +84.4.36284599        ĐTNB: 84.4.36280280/5786  

5. E-MAIL CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP: 

Email: nghiank@neu.edu.vn; Điện thoại/ fax: 04 36284599