MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN HỖ TRỢ HỌC TẬP

 

1. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

2. Đơn đề nghị Miễn giảm học phí

3. Đơn xin xác nhận là sinh viên

4. Đơn xác nhận người khuyến tật (làm ở địa phương)

5. Đơn xin hưởng ưu đãi giáo dục (làm tại trường)

6. Giấy vay vốn ngân hàng

7. Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục (về địa phương)

8. Mẫu xác nhận hô nghèo, hộ cận nghèo.

9. Hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ chính sách đối với sinh viên hệ chính quy NH 2016-2017.doc

MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ

1. Mẫu-1-Đơn-đăng-ký-học.doc

2. Mẫu-2-Đơn-đăng-ký-học-dành-cho-SV-học-song-song.doc

3. Mẫu-3-Đơn-đăng-ký-học-ghép-lớp.doc

4. Mẫu-4-Đơn-xin-mở-lớp-học-phần..doc

5. Mẫu-5-Đơn-xin-hủy-đăng-ký-học.doc

6. Mẫu-6-Đơn-đăng-ký-học-dành-cho-SV-cấp-giấy-chứng-nhận.doc

7. ĐƠN ĐĂNG KÍ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH.docx

8. ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC CHUYÊN NGÀNH 2.docx

9Đơn xin đăng ký môn học song song.doc

10. Đơn xin học riêng.doc
11. Đơn xin học ghép lớp.doc
12. Đơn xin đăng ký học phần (Dành cho sinh viên đăng ký học ngành 2).docx
13. Đơn xin đăng ký học phần (dành cho sinh viên).doc

MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN BÀI THI CỦA SINH VIÊN

1. Mẫu đơn đề nghị xem lại bài thi học phần.doc
2. Đơn xin chuyển ca thi.doc

3. Đơn xin hoãn thi.doc
4. Đơn xin đăng ký thi bổ sung.doc

MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TẬP SINH VIÊN

1. Đơn đăng ký thực tập.doc

MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC XÉT TỐT NGHIỆP

1. Đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp.doc
2. Hướng dẫn thủ tục sinh viên xét công nhận tốt nghiệp

MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH HOẠT SINH VIÊN Ở KTX

1. Đơn đăng ký ở ký túc xá ở lại hè.doc

2. Đơn xin tiếp tục ở nội trú
3. Đơn đăng ký ở ký túc xá để dự thi đại học
4. Đơn xin ở tạm trú.doc
5. Đơn xin ở nội trú.doc
6. Đơn đăng ký mượn trang phục cử nhân