Với gần 65 năm hình thành và phát triển, Khoa Quản trị Kinh doanh (FBM), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đào tạo ra hàng chục nghìn cán bộ, các nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp, tập đoàn và cơ quan nhà nước.

Mục tiêu đào tạo của Khoa Quản trị Kinh doanh là đào tạo ra đội ngũ nhân lực được trang bị đầy đủ về cả KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN và KỸ NĂNG MỀM đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước; đào tạo ra những thế hệ lãnh đạo, quản lý tương lai có TẦM ẢNH HƯỞNG.

Với mục tiêu đào tạo trên, Khoa Quản trị Kinh doanh hiện nay đã phát triển, quản lý và đào tạo 4 chương trình BẬC ĐẠI HỌC cho sinh viên, bao gồm:
* 1 Ngành Quản trị Kinh doanh chính quy học bằng Tiếng Việt
* 2 Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh chính quy học bằng Tiếng Anh (E-SOM & E-MQI)
* 1 Chương trình liên kết quốc tế Cử nhân Quản trị kinh doanh với Đại học Dongseo, Hàn Quốc (DSU)

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH CHÍNH QUY HỌC BẰNG TIẾNG VIỆT; Mã TS: 7340101

Chương trình tập trung đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có nền kiến thức rộng về kinh tế và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về lãnh đạo, quản trị, điều hành và khởi sự các doanh nghiệp và tổ chức trong các lĩnh vực. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kỹ năng thực hiện các chức năng quản trị như: xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chính sách kinh doanh, chương trình, dự án kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp; tổ chức, điều hành, kiểm soát quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích, chẩn đoán, đánh giá doanh nghiệp; tái cấu trúc và tổ chức lại doanh nghiệp cho thích ứng sự thay đổi môi trường.

Học phí: theo quy định của NEU (khoảng 18 trđ/ 1 năm học)

Học bổng: Học bổng 80-100% học phí theo kỳ dành cho 5% số sinh viên đạt điểm trung bình cao nhất học kỳ với điểm rèn luyện từ Khá trở lên.

Website: fbm.neu.edu.vn;
Fanpage: https://www.facebook.com/neu.qtkd/;
Hotline: 0914110157; 0963966789

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HỌC BẰNG TIẾNG ANH – QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH (E-SOM) – Mã TS: EP07

Chương trình được xây dựng với mục tiêu đào tạo ra những cử nhân không chỉ nắm vững kiến thức và kỹ năng về kinh tế và quản trị kinh doanh nói chung mà còn đi sâu vào các kiến thức và kỹ năng vận hành hiệu quả các hệ thống hay quá trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ trên cơ sở vận dụng tối ưu các công cụ hỗ trợ quản lý công nghệ thông tin hay phần mềm quản lý để đáp ứng sự thay đổi của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và áp dụng vào nghề nghiệp trong tương lai.

Chương trình E-SOM được thiết kế dựa trên chương trình của Đại học Ohio State, Hoa Kỳ và đại học Nottingham, Anh quốc. Sinh viên học chương trình E-SOM được cấp bằng chính quy Quản trị Kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân nếu học 4 năm tại NEU. Nếu sang UK học 1 năm tại Đại học Middlesex, sinh viên E-SOM sẽ nhận được bằng Cử nhân của Đại học Middlesex, UK.

Học phí: 24.5 trđ/ 1 kỳ học
Học bổng: Học bổng 80-100% học phí theo kỳ dành cho 5% số sinh viên đạt điểm trung bình cao nhất học kỳ với điểm rèn luyện từ Khá trở lên.

Link facebook: https://www.facebook.com/ESOM.NEU/;
Hotline: 0988426240; 0839803978

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HỌC BẰNG TIẾNG ANH – QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI (E-MQI) – Mã TS: EP08

Đây là chương trình được thiết kế theo khung chương trình của các đại học hàng đầu thế giới tại Hoa Kỳ, Anh và Úc. Chương trình E-MQI cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để quản trị hệ thống sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ có chất lượng cùng năng lực quản trị đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới. Bên cạnh kiến thức chuyên môn về QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI, sinh viên E-MQI còn được học 9 kỹ năng mềm xuyên suốt quá trình học tập (Mỗi kỹ năng là một môn học 2 tín chỉ) như: Kỹ năng học tập bậc Đại học, Tư duy phản biện, sáng tạo và linh hoạt trong nhận thức, Kỹ năng viết CV, Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ,v.v.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình E-MQI sẽ được cấp bằng đại học chính quy Quản trị Kinh doanh của Đại học kinh tế Quốc dân (nếu học 4 năm tại NEU), có kiến thức và kỹ năng về quản trị chất lượng và đổi mới trong tổ chức, thành thạo tiếng Anh và có nhiều cơ hội việc làm trong các tổ chức trong nước cũng như doanh nghiệp đa quốc gia.

Nếu sang UK học 1 năm tại Đại học Middlesex, sinh viên E-MQI sẽ nhận được bằng Cử nhân của Đại học Middlesex, UK.

Học phí: 24.5 triệu/ 1 kỳ học
Học bổng: Học bổng 80-100% học phí theo kỳ dành cho 5% số sinh viên đạt điểm trung bình cao nhất học kỳ với điểm rèn luyện từ Khá trở lên.

Link facebook: https://www.facebook.com/emqineu;
Link Instagram: https://instagram.com/emqineu
Hotline: 0916133333; 0948298618; 0916519568

CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC DONGSEO HÀN QUỐC (DSU)

Đây là chương trình được thiết kế theo khung chương trình chuẩn của Mỹ, 2 năm đầu sinh viên học tại Đại học Kinh tế Quốc dân để học khối kiến thức cơ sở và rèn luyện tiếng Anh và tiếng Hàn; 2 năm cuối học tại Đại học Dongseo, thành phố Busan, Hàn Quốc. Theo học chương trình này, sinh viên không những có trình độ quốc tế về quản trị kinh doanh mà còn thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc với nhiều cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn của Hàn Quốc. Sinh viên sẽ nhận bằng Cử nhân của Đại học Dongseo, Hàn Quốc có giá trị quốc tế, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Học phí: 250 triệu/ 4 năm học
Học bổng: Học bổng 50% học phí.
Link facebook: https://www.facebook.com/dongseo2016;
   Hotline: 0866959196