Hoạt động hợp tác quốc tế và quan hệ đối ngoại của Khoa luôn được chú trọng phát triển. Nhiều đề tài, dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế (UNIDO, UNESCO, JICA, JETRO, VDF, ASIAN LINK, SAINT MARY UNIVERSITY, KYOTO UNIVERSITY…) đã được thực hiện. Hiện nay nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong nước là đối tác chiến lược của Khoa.

–       KHÓA ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GEVBE VÀO GIẢNG DẠY QUẢN TRỊ KINH DOANH

–       CHUYẾN KIẾN TẬP TẠI UTPA, MỸ 4.2009

–       KHÓA ĐÀO TẠO CỦA GIÁO SƯ ĐẠI HỌC KYOTO, NHẬT BẢN 9.2009

–       CHUYẾN KIẾN TẬP TẠI NHÀ MÁY VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU 2010

–       KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY QUẢN TRỊ KINH DOANH 2010

–       CHUYẾN KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY DIAMONDS – HẢI DƯƠNG 2010

–       CHUYẾN TẬP HUẤN TẠI QUẢNG NINH CỦA TIỂU DỰ ÁN TRIG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 2011