Cựu sinh viên tiêu biểu 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

 

Ông Trần Quốc Việt – Tổng Giám đốc Tập Đoàn Ecopark