Chính thức Mở hệ thống tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến/online theo phương thức XTKH; XTT, UTXT, DBĐH; Xét tuyển liên thông ĐHCQ năm 2024

Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc nộp hồ sơ chính thức xét tuyển kết hợp; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dự bị đại học; Xét tuyển liên thông đại học chính quy năm 2024

1. Thời gian nộp hồ sơ:

– Xét tuyển kết hợp: Từ 8h00 ngày 01/6/2024 – 17h00 ngày 25/6/2024

– Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự định đại học: Từ 8h00 ngày 01/6/2024 – 17h00 ngày 30/6/2024

– Xét tuyển liên thông đại học chính quy: Từ 8h00 ngày 01/6/2024 – 17h00 ngày 15/7/2024

2. Thông tin về các hồ sơ cần chuẩn bị, cách thức nộp hồ sơ, cách thay đổi nguyện vọng đã đăng kí các e xem chi tiết tại đây: https://neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-ve-viec-nop-ho-so-chinh-thuc-xet-tuyen-ket-hop-xet-tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen-du-bi-dai-hoc-xet-tuyen-lien-thong-dai-hoc-chinh-quy-nam-2024

3. Video hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp: https://www.youtube.com/watch?v=D1P6f9uqzIE

Các bạn sinh viên Neu 2k6 ơi, chúng mình hãy cùng điểm danh nào 🙌🙌🙌

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.