Mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng nội tại của công việc và kết quả thực hiện công việc của các nhân viên trong các doanh nghiệp

Sáng Thứ 4 ngày 29 tháng 11 năm 2023, Bộ môn Quản trị Chất lượng – Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức buổi sinh hoạt khoa học bộ môn với chủ đề “Mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng nội tại của công việc và kết quả thực hiện công việc của các nhân viên trong các doanh nghiệp”

Thông tin buổi sinh hoạt khoa học

  • Thời gian: 10h00, Thứ 4 ngày 29 tháng 11 năm 2023
  • Địa điểm: Phòng 1005, Nhà A1, ĐH KTQD
  • Thành phần tham gia: Giảng viên bộ môn Quản trị Chất lượng, Khoa Quản trị Kinh doanh.
  • Người trình bày: PGS. TS. Đỗ Thị Đông và NCS. Nguyễn Văn Quân.

Nội dung buổi sinh hoạt khoa học

NCS. Nguyễn Văn Quân trình bày các nội dung liên quan đến tổng quan các nghiên cứu về chất lượng; tổng quan các nghiên cứu về công việc; tổng quan các nghiên cứu về chất lượng tội tại của công việc; Các nghiên cứu về kết quả thực hiện công việc. Trên cơ sở đó, NCS. Nguyễn Văn Quân đề xuất các giả thuyết & mô hình nghiên cứu cho đề tài “Mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng nội tại của công việc và kết quả thực hiện công việc của các nhân viên trong các doanh nghiệp”

Ý kiến góp ý từ các giảng viên

Các giảng viên trong bộ môn đồng ý rằng, trong lần báo cáo này đề tài có chất lượng tốt hơn rất nhiều so với lần báo cáo trước. Tuy nhiên, thuật ngữ chưa được rõ ràng “job quality” – chất lượng nội tại của công việc chưa được định nghĩa rõ ràng. Thêm vào đó nhiều ý kiến cũng cho rằng  26 giả thuyết là quá nhiều cho một bài nghiên cứu.

Thông qua buổi sinh hoạt khoa học, NCS tiếp nhận các ý kiến của hội đồng và tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện tổng quan nghiên cứu. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 ngày 29 tháng 11 năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.