Cấu trúc kỳ vọng khách hàng – cơ sở thiết kế dịch vụ giá trị gia tăng (GTGT) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ

Sáng Thứ 4 ngày 29 tháng 11 năm 2023, Bộ môn Quản trị Chất lượng – Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức buổi sinh hoạt khoa học bộ môn với chủ đề “CẤU TRÚC KỲ VỌNG KHÁCH HÀNG – CƠ SỞ THIẾT KẾ DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ”

Thông tin buổi sinh hoạt khoa học

  • Thời gian: 8h00, Thứ 4 ngày 29 tháng 11 năm 2023
  • Địa điểm: Phòng 1005, Nhà A1, ĐH KTQD
  • Thành phần tham gia: Giảng viên bộ môn Quản trị Chất lượng, Khoa Quản trị Kinh doanh.
  • Người trình bày: TS. Đặng Ngọc Sự.

Nội dung buổi sinh hoạt khoa học

Trong buổi sinh họat khoa học, TS. Đặng Ngọc Sự đã trình bày về tầm quan trọng của cấu trúc kỳ vọng khách hàng. TS đưa ra các luận điểm để khẳng định rằng đáp ứng kỳ vọng càng cao thì chất lượng càng cao và không ngừng đẩy mạng chất lượng giá trị gia tăng là không ngừng thỏa mãn khách hàng. TS. Sự cho rằng khai thác yếu tố tâm lý con người là một yêu cầu bắt buộc trong cung ứng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ý kiến thảo luận từ các đồng nghiệp trong bộ môn

Các thầy cô trong bộ môn đưa ý kiến cần phân biệt giữa dịch vụ giá trị gia tăng và tạo thêm giá trị gia tăng cho dịch vụ cốt lõi; phân biệt giữa chất lượng dịch vụ cảm nhận và chất lượng dịch vụ chức năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.