Lý thuyết đạo đức và ứng dụng trong nghiên cứu kinh doanh – Sinh hoạt khoa học bộ môn Quản trị doanh nghiệp

Sáng ngày 22/12/2022, bộ môn Quản trị Doanh nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học bộ môn với chủ đề “Lý thuyết đạo đức và ứng dụng trong nghiên cứu kinh doanh”. Nội dung lý thuyết được trình bày bởi GS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực này. Trong buổi trình bày, GS.TS đã đề cập đến hai dòng lý thuyết đạo đức bao gồm Nghiên cứu đạo đức con người và nghiên cứu đạo đức hành vi; cùng một số mô hình nghiên cứu về lý thuyết đạo đức nổi tiếng như H-V Theory và một số ứng dụng của lý thuyết này.

Các ý kiến trao đổi từ các đồng nghiệp tại bộ môn cho rằng đây là một chủ đề thảo luận rất hay vì hành vi đạo đức là một vấn đề đang được quan tâm hiện nay, có thể được bóc tách ra nhiều hướng nghiên cứu. Tuy nhiên, cần có bối cảnh cụ thể để gắn với các hành vi đạo đức, từ đó có căn cứ để sử dụng những phương pháp định lượng phù hợp. Bên cạnh đó, cần lưu ý thêm rằng đôi khi có sự đối lập giữa lý thuyết đạo đức và lý thuyết biện minh cho hành động. Buổi sinh hoạt khoa học bộ môn kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày và mang lại nhiều kiến thức và thảo luận bổ ích, phục vụ cho công tác giảng dậy và nghiên cứu tại bộ môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.