Đặc sản “Stanford Phố Vọng” có gì?

Ngoài việc chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho năm học mới, sinh viên NEU còn cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với những “đặc sản” mà thế hệ sinh viên nào cũng trải qua ít nhất một lần. Hãy cùng Chương trình Chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân khám phá xem đó là những “đặc sản” gì nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.