Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh theo định hướng ứng dụng được thiết kế nhằm giúp người học nắm vững các kiến thức chung, chuyên sâu về Quản trị kinh doanh; từ đó vận dụng các mô hình lý thuyết và công cụ trong việc quản trị và điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong môi trường hội nhập quốc tế; phát triển tư duy, ứng dụng các kiến thức, kỹ năng về Quản trị kinh doanh; có kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, ứng dụng công nghệ và xử lý các vấn đề về quản trị kinh doanh một cách khoa học và hiệu quả.

NỘI DUNG HỌC TẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.