Thông báo về việc đăng ký Nhóm công bố quốc tế chất lượng cao năm 2023

Thực hiện kế hoạch năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc đăng ký Nhóm công bố quốc tế chất lượng cao năm 2023 như sau:

1. Đối tượng đăng ký

 • Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học của Trường; sinh viên, học viên cao học, NCS của Trường và các nhà khoa học khác ngoài Trường. Nhóm phải có định hướng phát triển theo hướng chuyên môn sâu một chủ đề nhất định, theo định hướng nghiên cứu của Trường.
 • Trưởng nhóm có trình độ tiến sĩ, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhóm, là người có uy tín học thuật, có kinh nghiệm công bố quốc tế, có năng lực tạo network nghiên cứu với các đối tác trong nước và quốc tế trong công bố quốc tế. Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ trì đề tài cấp Trường và tương đương hoặc bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
 • Tổng số thành viên nhóm tối đa 10 người và phải có tối thiểu 03 nhà khoa học của Trường và ít nhất 01 đối tác trong nước hoặc nước ngoài có cùng chủ đề nghiên cứu và có kinh nghiệm công bố quốc tế vượt trội. Các thành viên trong nhóm phải có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhóm.
 • Việc thành lập Nhóm CBQT chất lượng cao có thể do các cá nhân nhà khoa học ở các đơn vị khác nhau đăng ký hoặc do các đơn vị đăng ký cho các nhà khoa học của đơn vị.

2. Thời gian và kinh phí thực hiện

2.1. Thời gian thực hiện:

Nhóm CBQT chất lượng cao hoạt động nhiều nhất trong 03 năm. Bất cứ khi nào nhóm đạt đủ sản phẩm theo yêu cầu, bài báo được xuất bản trực tuyến, có mã số DOI thì có thể thanh lý hợp đồng.

2.2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện gồm 2 phần:

– Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Nhóm: 150 triệu đồng/nhóm.

– Kinh phí tài trợ cho các sản phẩm nghiệm thuCác sản phẩm nghiệm thu được tính tiền tài trợ theo Thông báo số 1478/TB-ĐHKTQD ngày 16/08/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTQD về việc hướng dẫn xét thưởng bài báo công bố quốc tế năm 2022. Cụ thể các mức thưởng tối đa như sau:

Xếp hạng tạp chí Mức thưởng (triệu đồng/bài) Ghi chú
SSCI, SCIE, A&HCI (ISI) xếp hạng Q1 150 Các bài báo nếu có trích dẫn bài của Tạp chí Kinh tế và Phát triển sẽ được nhận toàn bộ tiền tài trợ. Nếu không có trích dẫn bài của Tạp chí Kinh tế và Phát triển, sẽ bị trừ đi 10% tiền tài trợ.
SSCI, SCIE, A&HCI (ISI) xếp hạng Q2 / ESCI (ISI), SCOPUS xếp hạng Q1 120
SSCI, SCIE, A&HCI (ISI) xếp hạng Q3/ ESCI (ISI), SCOPUS xếp hạng Q2 100

3. Yêu cầu sản phẩm đầu ra

 • Các sản phẩm của Nhóm CBQT chất lượng cao phải có nội dung phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu mà nhóm đăng ký cũng như chuyên môn của các thành viên trong nhóm;
 • Nhóm CBQT chất lượng cao tự đăng ký số sản phẩm hoàn thành trong 3 năm, và phải đảm bảo:

+ Có ít nhất 2 bài ISI (SSCI, SCIE) hoặc 1 bài ISI (SSCI, SCIE) và 2 bài ISI (ESCI)/SCOPUS;

+ Các bài ISI (SSCI, SCIE) phải đăng tại các tạp chí xếp hạng Q3 trở lên;

+ Các bài ISI (ESCI)/SCOPUS phải đăng tại các tạp chí xếp hạng từ Q2 trở lên.

 • Bài báo khoa học (Academic Research Articles/Papers) là bài báo nghiên cứu có nội dung khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế nằm trong danh mục ISI và SCOPUS trong danh mục được tài trợ theo Thông báo số 1478/TB-ĐHKTQD ngày 16/08/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHKTQD về việc hướng dẫn xét thưởng bài báo công bố quốc tế năm 2022.
 • Tác giả chính của các bài báo phải là nhà khoa học của Trường.
 • Nhà khoa học của Trường đứng tên tác giả ít nhất 01 lần trong các sản phẩm đầu ra.
 • Trong công bố quốc tế, tác giả có đứng tên NEU theo thông tin chính xác như sau: “National Economics University, Vietnam”.
 • Trong công bố quốc tế, tác giả phải đưa thông tin trong phần Acknowledgement của bài báo theo thông tin chính xác như sau: “This research is funded by National Economics University, Vietnam”;
 • Trong công bố quốc tế, tác giả là viên chức và người lao động NEU phải sử dụng thư điện tử email do NEU cung cấp (đuôi @neu.edu.vn), đưa mã ORCID (Open Researcher and Contributor ID) cá nhân vào trong phần thông tin tác giả bài báo (Title Page).
 • Cập nhật bài báo lên trang Google Scholar cá nhân.

4. Tài liệu và hướng dẫn đăng ký

Trưởng nhóm nghiên cứu gửi bản đề xuất nghiên cứu đến Phòng Quản lý Khoa học để tổ chức hoạt động xét duyệt tài trợ.

 • Tài liệu đăng ký: Bộ tài liệu đăng ký gồm: i) Mẫu 2022-CBQT-01-Đăng ký, ii) Mẫu 2022-CBQT-02-Phiếu Thông tin; iii) Mẫu 2022-CBQT-03-Lý lịch khoa học.
 • Hình thức đăng ký: Hoạt động đăng ký phải thực hiện đồng thời qua hai hình thức:
 1. Kê khai online tại trang web cấp 2 Phòng QLKH: https://khoahoc.neu.edu.vn/, Menu Phần mềm NCKH/Dành cho Giảng viên, hoặc trực tiếp tại đường link https://qlkh1.neu.edu.vn/
 2. Nộp trực tiếp Hồ sơ (bản cứng) về Phòng Quản lý Khoa học.
 • Thời hạn đăng ký: Trước 17h00 ngày 16/10/2022.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách: ThS Nguyễn Chí Dũng, P212 nhà A1, Điện thoại: 0983.396.518, Email: dungnc@neu.edu.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.