Thông báo V/v tổ chức Seminar chủ đề: Chiến lược để tăng khả năng được chấp nhận đăng bài quốc tế – Góc nhìn từ thành viên Ban Biên tập Tạp chí quốc tế

Kính gửi: Quý Thầy/ Cô, Quý nhà khoa học

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên – viên chức năm 2022, Nhà Trường tổ chức mời chuyên gia trình bày tại Seminar với chủ đề: Chiến lược để tăng khả năng được chấp nhận đăng bài quốc tế – Góc nhìn từ thành viên Ban Biên tập Tạp chí quốc tế.

Nội dung của buổi seminar đề cập đến các kinh nghiệm về công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín qua góc nhìn từ thành viên trong ban biên tập của Tạp chí quốc tế. Từ đó chuyên gia cũng đưa ra những khuyến nghị, giải pháp hữu ích cho các nhà khoa học để tăng khả năng được chấp nhận.

Thời gian: 8h30, ngày 12 tháng 09 năm 2022

Địa điểm: Phòng hội thảo tầng G, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Số 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

DIỄN GIẢ

  • TS Dương Công Doanh – Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ông đã nhận bằng thạc sĩ tại Trường Kinh doanh KEDGE, Bordeaux, Pháp và nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam trong chương trình trao đổi học giả tiến sĩ IMPAKT (Học bổng Erasmus Mundus) tại Đại học Szczecin, Ba Lan năm 2019. Hiện tại Ông đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện nghiên cứu Canada về khởi sự kinh doanh (The Canada Research Chair on Entrepreneurial Career) tại Đại học Quebec à Trois- Trois-Rivières (University of Quebec at Trois-Rivières (UQTR)), Canada. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm: khởi sự kinh doanh, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ông đã công bố trên 20 công trình nghiên cứu tại các tạp chí khoa học uy tín, trong danh mục ISI/Scopus. Ngoài ra, tiến sĩ Doanh cũng là phó tổng biên tập của tạp chí Entrepreneurial Business and Economics Review (ISI/Scopus, Q1).
  • TS Lê Thanh Hà – Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ông nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Viện nghiên cứu Chính Sách Quốc Gia Nhật Bản, Nhật Bản. Lĩnh vực chuyên môn của ông xoay các vấn kề về Kinh tế vĩ mô (Kinh tế học tiền tệ, Mô hình cân bằng động (DSGE), Kinh tế lượng ứng dụng, ứng dụng lý thuyết trò chơi cho việc hợp tác chính sách) và Kinh tế vi mô(Các nhân tố tác động tới thị trường lao động, chứng khoán, Mô hình tìm kiếm nhân tố ảnh hưởng tới thị trường lao động). Hiện nay, TS Lê Thanh Hà ứng dụng các nghiên cứu thực nghiệm về các vấn đề năng lượng, các vấn đề môi trường, các câu chuyện xung quanh tác động của chuyển đổi số. Hướng nghiên cứu của TS. Lê Thanh Hà là ứng dụng các phương pháp thực nghiệm, các mô hình định lượng hiện đại để giải quyết các vấn đề kinh tế và tài chính đương đại. Ông đã công bố nhiều công trình nghiên cứu tại các tạp chí khoa học uy tín trong danh mục ISI/Scopus. Hiện nay, ông đang là phó tổng biên tập của PLOS (ISI, Q1), và phó tổng biên tập của Academy of Economics and Management (ISI, Q3).

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham dự của Quý Thầy/Cô, Quý nhà khoa học!

Quý Thầy/Cô, Quý nhà khoa học vui lòng đăng ký tham dự Seminar theo Link: https://forms.gle/Jjy6oSao9uG49eLbA

 

 

Phòng Quản lý khoa học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.