Thông báo V/v hướng dẫn xét thưởng bài báo công bố quốc tế năm 2022

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trong toàn trường

Căn cứ vào tình hình thực tế đăng bài quốc tế của cán bộ, giảng viên trong những năm vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng dẫn về việc xét thưởng cho các công bố quốc tế gửi đăng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 như sau:

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Quý Thầy/ Cô vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email trường và xem trong thư mục Hoạt động khoa học công nghệ/ Thông báo KH&CN hoặc mục Thông báo nội bộ. 

Trân trọng thông báo!

Phòng Quản lý khoa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.