Thông báo tổ chức Tọa đàm “Digital Platform Ecosystems and Implications for Teaching Strategic Management and Entrepreneurship”

  • Chủ đề tọa đàm:
    Tên tiếng Anh: “Digital Platform Ecosystems and Implications for Teaching Strategic Management and Entrepreneurship”
    Tên tiếng Việt: Các hệ sinh thái nền tảng số ảnh hưởng như thế nào đến nội dung và phương pháp giảng dạy Quản trị chiến lược và Khởi sự kinh doanh
  • Thông tin diễn giả: PGS.TS. Trần Quang Huy, giảng viên trường Business, Albright College Reading, Pennsylvania, Mỹ.
  • Thời gian: 8h30 đến 10h30 sáng thứ 6 ngày 22/07/2022
  • Địa điểm: Phòng 1005, Khoa Quản trị Kinh doanh, Tòa A1, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
  • Thành phần tham dự: giảng viên, nghiên cứu sinh, thạc sỹ, sinh viên quan tâm đến chủ đề nghiên cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.