Thông báo danh sách sinh viên xét tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 10 năm 2023 (17h ngày 22/10/2023)

Trường thông báo danh sách sinh viên xét tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 10 năm 2023 (điều kiện học phí sẽ được cập nhật sau)

kết quả xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 10/2023_final

Trường đề nghị sinh viên:

  • Kiểm tra, đối chiếu danh sách về các thông tin tốt nghiệp
  • Gửi ý kiến phản hồi (nếu có) về Phòng Quản lý Đào tạo qua email: hat@neu.edu.vn trước 17h ngày 20/10/2023. Sau thời gian trên bộ phận thường trực sẽ tổng hợp danh sách và trình Hội đồng.
  • Sinh viên chưa đạt điều kiện về đơn đề nghị xét tốt nghiệp muộn/sớm cần hoàn thiện và gửi đơn đề nghị trước 17h ngày 20/10/2023 bằng cách gửi trực tiếp (tại phòng 210, tầng 2, nhà A1) hoặc gửi bản scan qua email: hat@neu.edu.vn/cần có reply xác nhận.

các mẫu đơn học vụ dành cho sinh viên

Trân trọng!!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.