Thông báo danh sách dự kiến sinh viên hệ Chính quy các khóa 61, 62&63 đạt học bổng KKHT học kỳ I năm học 2022-2023

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY CÁC KHÓA 61, 62&63 ĐẠT HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

1. Danh sách Dự kiến sinh viên hệ chính quy các khóa 61, 62&63 đạt học bổng KKHT học kỳ I năm học 2022-2023

Danh_sach_du_kien_HBKKHT_HK 1-2022-2023_K61,62,63.xlsx

2. Đề nghị các em kiểm tra, đối chiếu thông tin từ ngày 12/5/2023 đến hết ngày 14/5/2023

3. Cần hỗ trợ thông tin các em vui lòng liên hệ cô Vũ Thúy qua email: vuthuy0580@neu.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.