Thông báo chương trình học bổng Lotte kỳ mùa thu 2022

1. Chi tiết chương trình học bổng xem tại: CV thông báo học bổng Lotte kỳ mùa thu năm 2022.pdf

2. Lưu ý khi nộp hồ sơ:

– Sinh viên đánh máy 2 mẫu đơn tiếng Việt, tiếng Anh:

Download mẫu đơn:

+ Tiếng Việt: mẫu đơn tiếng Việt.docx

+ Tiếng Anh: Ten truong_Mau 2_Ban thong tin ca nhan ung vien.xls

– Trước khi nộp hồ sơ bản cứng tại Quầy 8 Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Một cửa), Sinh viên scan hồ sơ và điền thông tin online tại đường link: https://forms.office.com/r/xWCAwz8f1Y

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.