Thông báo chương trình Học bổng đồng hành Vingroup 2023

1. Chi tiết công văn chương trình học bổng: CV học bổng đồng hành Vingroup 2023.pdf

2. Lưu ý khi nộp hồ sơ:

– Sinh viên download mẫu đơn tại đây: Mẫu bài viết luận HB đồng hành 2023.docx

– Trước khi nộp hồ sơ bản cứng tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Quầy 8) ngày 20/6/2023 (Thứ Ba), sinh viên scan toàn bộ hồ sơ thành file PDF và đăng ký thông tin tại link: https://forms.office.com/r/nSkvDYRQfw

– Về bảng điểm: sinh viên đăng ký online trên website của hệ thống một cửa: https://onegate.neu.edu.vn/. (Hình thức nhận trực tiếp)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.