Giấy mời “Tọa đàm công giới chương trình đào tạo cử nhân Tiên tiến Quản trị kinh doanh”

Vào sáng thứ Năm ngày 15/06/2023, Viện ĐT Tiên Tiến, Chất lượng cao và POHE (Viện AEP) phối hợp với Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức “Toạ đàm công giới về chương trình Quản trị kinh doanh tiên tiến”. 

Tham dự toạ đàm có đại diện lãnh đạo Trường, các đơn vị trong trường, các doanh nghiệp, bộ, ngành, các trường để lấy ý kiến về ctrinh. Chương trình được diễn ra với bốn nội dung chính. Phần 1 “Giới thiệu tổng quan về chương trình đào tạo Tiên tiến” được trình bày bởi TS. Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V. ĐTTT, CLC & POHE. Tiếp theo, Trưởng Khoa QTKD, PGS, TS. Hà Sơn tùng sẽ có một bài phát biểu về “Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra chương trình tiên tiến QTKD”. Sau đó, ông Phan Minh chính, chủ tịch công ty Prosport, sẽ phát biểu về “Nhu cầu, kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với nhân lực Chương tình Tiên tiến CLC”. Và cuối cùng là thời gian cho Thảo luận mở.

Khoa Quản trị Kinh doanh kính đề nghị các thầy, cô trong Khoa thu xếp thời gian tham dự toạ đàm vào lúc 08h30, thứ Năm, ngày 15 tháng 06 năm 2023; tại Phòng Hội thảo, tầng G – Nhà A1 trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.