Sinh hoạt khoa học bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp – Chủ đề Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

Sáng ngày 23/03/2023, bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp, Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức sinh hoạt khoa học (SHKH) bộ môn với Chủ đề: Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Trong buổi sinh hoạt, các nội dung liên quan đến Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội đã được thảo luận như: khái niệm và cách hiểu về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội; Phân biệt giữa đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Tiếp theo đó, bộ môn cũng thảo luận và trao đổi các cách thức để xây dựng chương trình đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong Doanh nghiệp; cũng như các case study có thể đưa vào để giảng dạy nội dung này.

Một số ý kiến thảo luận trong buổi SHKH cho rằng nên đặt trọng tâm giảng vào việc làm rõ khái niệm của đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội để giúp sinh viên có nền tảng trước khi học các môn chuyên ngành. Bên cạnh đó, nên bổ sung thêm khái niệm về chương trình đạo đức kinh doanh, để sinh viên nắm rõ nội dung cốt lỗi và mức độ cần triển khai trong doanh nghiệp. Cuối cùng, cần thống nhất lại trình tự giảng dạy, để nội dung phần này logic và thống nhất, giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.