Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu PGBank tuyển dụng vị trí Cán bộ Quản lý & Hỗ trợ kinh doanh thẻ

1. Vai trò

Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng Kinh doanh/Ban Giám đốc Trung tâm Thẻ trong công tác quản lý hoạt động và hỗ trợ kinh doanh thẻ cho toàn hệ thống GPBank, các hoạt động phát triển sản phẩm và marketing thẻ, các hoạt động phát triển và quản lý mạng lưới thanh toán thẻ

2. Nhiệm vụ chính

2.1. Hỗ trợ các CN/PGD TT và PGD trực thuộc trên toàn hệ thống GPBank trong hoạt động phát triển thẻ:

 • Đôn đốc, phối hợp và hỗ trợ các CN/PGD TT và PGD trực thuộc trên toàn hệ thống thực hiện các chỉ tiêu thẻ/ĐVCNT/Điểm ưu đãi thẻ;
 • Hỗ trợ hướng dẫn, đào tạo CN/PGD TT nắm vững về các quy trình, quy định có liên quan đến sản phẩm/dịch vụ thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ, Điểm ưu đãi thẻ;
 • Đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ xử lý tất cả các công việc liên quan đến hoạt động thẻ phát sinh từ CN/PGDTT được giao quản lý;
 • Gửi báo cáo định kỳ kết quả hoạt động KD thẻ cho các CN/PGDTT.

2.2. Phát triển sản phẩm và Marketing

 • Cập nhật, nghiên cứu sản phẩm/ dịch vụ thẻ của các Ngân hàng và đối thủ cạnh tranh;
 • Nghiên cứu, đề xuất cải tiến và phát triển các sản phẩm dịch vụ thẻ của GPBank (nếu có)
 • Đầu mối xây dựng các chương trình khuyến mại thẻ, các chương trình ưu đãi thúc đẩy hoạt động thanh toán thẻ;
 • Phối hợp thiết kế các mẫu thẻ, tờ rơi, tài liệu và hình thức quảng cáo cho sản phẩm thẻ và Quảng bá sản phẩm/ dịch vụ thẻ và Điểm ưu đãi thẻ;
 • Phối hợp phòng TTTT&TH kiểm soát thông tin sản phẩm/dịch vụ thẻ trên website Ngân hàng và các kênh quảng bá liên quan;
 • Tham gia dự án và hỗ trợ các bên liên quan trong hoạt động quản lý sản phẩm/dịch vụ thẻ và kênh phân phối;
 • Soạn tài liệu, quy trình và đào tạo các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động phát triển kinh doanh, các sản phẩm/dịch vụ thẻ cho toàn hệ thống GPBank.

2.3. Quản lý mạng lưới thanh toán thẻ

 • Đầu mối theo dõi hệ thống POS và hoạt động thanh toán qua POS tại điểm bán, Điểm ưu đãi thẻ;
 • Đầu mối theo dõi hoạt động hệ thống máy ATM: số lượng, địa điểm lắp đặt, CN/PGD TT quản lý, giờ hoạt động;
 • Đầu mối phối hợp CN/PGD TT khảo sát đánh giá hiệu quả kinh doanh trong công tác lắp đặt, vận hành, luân chuyển máy, thay đổi địa điểm ATM;
 • Báo cáo về hoạt động thanh toán thẻ

3. Yêu cầu trình độ và kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc và Quy chế tuyển dụng lao động GPBank trong từng thời kỳ;
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các lĩnh vực Ngân hàng, Kinh doanh, dịch vụ khách hàng, Marketing…và các lĩnh vực có liên quan.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C trở lên hoặc tương đương.
 • Trình độ Tin học: Sử dụng tốt tin học văn phòng.

4. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng

 • Có hiểu biết về các sản phẩm và thị trường thẻ/Thanh toán thẻ
 • Nắm được các quy định của NHNN về hoạt động thẻ/Thanh toán thẻ
 • Kỹ năng:
  +) Kỹ năng giao tiếp
  +) Kỹ năng tìm kiếm thông tin
  +) Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch
  +) Kỹ năng soạn thảo văn bản
  +) Kỹ năng thuyết trình

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.