Hội thảo khoa học Quốc gia: “Chất lượng đào tạo Đại học Chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số”

🏢 Sáng ngày 9/12/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thành công hội thảo khoa học Quốc gia:“ Chất lượng đào tạo Đại học Chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số” dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.
🤝 Tham dự hội thảo có sự hiện diện của GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục trong và ngoài trường.
🎯 Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng cho biết, trước bối cảnh toàn cầu cùng những gián đoạn học tập do đại dịch Covid-19 gây nên, chuyển đổi số đã và đang là một yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của người học, giúp người học trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho một thế giới việc làm nhiều biến động. Chính vì vậy, chuyển đổi số đã và đang được nhìn nhận như một yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường Đại học Việt Nam và trên Thế giới.
🖥 Dưới tác động của Covid-19, chuyển đổi số đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các trường Đại học, các cơ sở giáo dục quan tâm thực hiện, đã có những chuyển biến to lớn trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Nhiều trường Đại học không chỉ giảng dạy online mà còn tuyển sinh, nhập học online, thi học kì, thi tuyển sinh online, bảo vệ chuyên đề thực tập, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ online.
💻 Bên cạnh các cơ hội đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, quản lý đào tạo, chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo cũng đang phải đối mặt với các thách thức về tư duy quản lý, phương pháp giảng dạy, cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách, hệ thống học liệu, môi trường học tập số, kỹ năng học tập của sinh viên, năng lực giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ giảng viên, vấn đề bảo mật dữ liệu và đặc biệt là vấn đề đàm bảo chất lượng đào tạo.
💡 Tại buổi hội thảo, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề:
(1) các yêu cầu về đảm bảo chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng blended learning trong bối cảnh chuyển đổi số ở các trường Đại học;
(2) các thành công, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đối với đảm bảo chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng blended learning trong bối cảnh chuyển đổi số;
(3) các giải pháp quan trọng mà các trường Đại học Việt Nam và các bên liên quan cần thực hiện để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.
🌺 Những ý kiến thảo luận tại buổi hội thảo cũng như các nội dung trao đổi trong kỷ yếu hội thảo sẽ được chắt lọc thành báo cáo kiến nghị gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học và các bên liên quan về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số để các bên cùng chung tay thực hiện tốt quá trình chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.