Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử

I. THÔNG TIN
Nội dung: Giới thiệu, hướng dẫn sinh viên khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử phục vụ công tác học tập & NCKH
Thời gian: 9h00, thứ 6, ngày 29/9/2023
Địa điểm: Hội trường A2, ĐH Kinh tế Quốc dân

II. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ & TỔ CHỨC
– Triệu tập cán sự các lớp chuyên ngành (bao gồm: lớp trưởng, lớp phó, bí thư) tham dự hội nghị trực tiếp
– Lập và gửi danh sách sinh viên tham dự Hội nghị về BTC trước 17h00 ngày 25/9/2023 qua địa chỉ email: lic@neu.edu.vn 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.