Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh Đại học năm 2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020

Trân trọng!

Chi tiết xin xem tại các đường link đính kèm dưới đây.

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020

Thông báo v/v Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển vào Đại học hệ chính quy năm 2020

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào Đại học năm 2020

Thông báo v/v Xét tuyển kết hợp vào Đại học chính quy năm 2020

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển kết hợp Đại học hệ chính quy năm 2020

Phiếu đăng ký xét tuyển kết hợp vào Đại học hệ chính quy năm 2020

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.