CLB Doanh nhân tương lai CFE mở đơn đăng kí tham gia CEO Sharing show – Leadership with soul

Hạn đăng ký: 23h59 ngày 18/03/2024
Thời gian diễn ra sự kiện: 9h30 ngày 21/03/2024
Địa điểm: Hội trường A2 – Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
Talkshow 𝑪𝑬𝑶 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 – 𝑳𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓𝒔𝒉𝒊𝒑 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒔𝒐𝒖𝒍 nằm trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 thành lập Intertek nhằm quảng bá, cung cấp thông tin về quá trình hình thành và phát triển cũng như những giá trị mà Intertek mang đến cho cộng đồng xã hội. Talkshow được tổ chức dưới sự kết hợp của công ty Intertek cùng Khoa Quản trị Kinh doanh với sự hỗ trợ của CLB Doanh nhân tương lai – ĐH Kinh Tế Quốc Dân – CFE với mục tiêu tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp và sinh viên và đồng thời nâng cao nhận thức, tư duy và khả năng lãnh đạo cho các bạn.
Lãnh đạo chưa bao giờ là một bài toán đơn giản với bất kỳ ai dù biết rằng người lãnh đạo có vai trò vô cùng to lớn trong việc tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, tổ chức. Cũng chính vì thế, sứ mệnh của 𝑪𝑬𝑶 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 – 𝑳𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓𝒔𝒉𝒊𝒑 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒔𝒐𝒖𝒍 là đem lại cho bạn những cái nhìn mới mẻ, những bài học để thúc đẩy khả năng lãnh đạo của bạn: “Leadership with soul”. Đến với talkshow lần này, bạn sẽ có cơ hội để được gặp gỡ, giao lưu với 1 vị diễn giả dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cũng như giáo dục, mang theo tinh thần ham học hỏi và muốn phát triển bản thân, chúng tôi tin rằng 𝑪𝑬𝑶 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 – 𝑳𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓𝒔𝒉𝒊𝒑 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒔𝒐𝒖𝒍 sẽ đem lại giá trị vô cùng lớn lao cho những ai có cơ hội được tham gia và trải nghiệm.
Vậy còn chần chờ gì nữa mà không bấm vào link đăng kí để có cơ hội được mở mang và tiếp thu những tri thức mới!
 Hạn đăng kí: 23h59 ngày 17/03/2024
_____________________________________
[OFFICIAL REGISTRATION OPEN FOR TALKSHOW “𝑪𝑬𝑶 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 – 𝑳𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓𝒔𝒉𝒊𝒑 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒔𝒐𝒖𝒍”]
_________________________________________
Registration Link: https://bit.ly/Leadershipwithsoul
Registration Deadline: 11:59 PM, March 17, 2024
CEO Sharing Show Time: 9:30 AM, March 21, 2024
Location: Hall A2- National Economics University
The talk show CEO Sharing – Leadership with Soul is part of a series of events celebrating Intertek’s 25th anniversary. It aims to promote and provide information about Intertek’s formation, development, and the values it brings to the community. The talk show is co-organized by Intertek and the Faculty of Business Management under the supporting of the Club of Future Entrepreneurs – CFE from National Economics University. The goal is to create networking opportunities between business and students, and to enhance students’ awareness, thinking, and leadership skills.
Leadership has never been a simple task for anyone, despite the fact that leaders play a crucial role in the survival and development of businesses and organizations. Therefore, the mission of CEO Sharing – Leadership with Soul is to provide you with new perspectives and lessons to boost your leadership abilities: “Leading with Soul”. By attending this talk show, you will have the opportunity to meet and interact with a speaker who has extensive experience in both business and education, with a spirit of eagerness to learn and a desire for self-development, we believe that CEO Sharing – Leadership with Soul will bring immense value to those who have the opportunity to participate and experience it.
So what are you waiting for? Click on the registration link to have the opportunity to broaden your horizons and acquire new knowledge!
Registration Deadline: 11:59 PM, March 17, 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.