KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT

KTQD
9 Views

Tin tức

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Năm 2020, Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ đã thu hút hơn 460 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên từ hơn 100 Học viện, trường ĐH trong toàn quốc. Trong đó, trường ĐH Kinh tế Quốc dân tham dự với số lượng 15 công trình và là đơn vị tham dự với số lượng công trình lớn nhất trong các trường ĐH khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Tiếp nối thành tích xuất sắc của năm 2019, tại cuộc thi năm nay, trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã đạt được thành tích vô cùng đáng tự hào với 01 giải Nhất, 10 giải Nhì và 04 giải Ba, tiếp tục dẫn đầu các trường ĐH khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
Phong trào NCKH sinh viên năm học 2020-2021 đã được triển khai tại các Khoa, Viện. Những đề tài đạt giải cấp Trường sẽ được lựa chọn để tham gia Giải thưởng NCKH cấp Bộ năm 2021.
Nguồn: Thầy Nguyễn Phương Linh – Nhóm thông tin sinh viên NEU

Tin tức liên quan