Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển phương thức xét tuyển kết hợp – đối tượng 4,5,6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT HỢP – ĐỐI TƯỢNG 4,5,6

Các thí sinh tra cứu kết quả tại: http://kqxt.neu.edu.vn/

Khuyến nghị thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 nếu thí sinh có nguyện vọng trúng tuyển vào trường.
Nguồn: NEU – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.