Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế các nhà khoa học trẻ khối Kinh tế và Kinh doanh 2022 (ICYREB 2022)

Kính gửi: Các nhà khoa học trẻ

Với mục đích bồi dưỡng và phát triển đội ngũ các nhà nghiên cứu trẻ có năng lực nhằm hướng tới những nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực và quốc tế; Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại học Thương Mại, Học viện Tài chính,  Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên các nhà khoa học trẻ (không quá 40 tuối tính đến năm 2022) của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2022 (ICYREB 2022). Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời, các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, cán bộ nghiên cứu trẻ (không quá 40 tuổi tính đến 2022) tham gia viết bài và tham dự hội thảo.

Thời gian tổ chức: dự kiến 28/10/2022

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời gian gửi bài viết: hết ngày 15/08/2022

Kính mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của các nhà khoa học trẻ.

Trân trọng!

Phụ lục

  • Thông báo hỗ trợ phí đăng bài tại Hội thảo ICYREB 2022

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.