Thông tin tuyển sinh 2024 chương trình Cử nhân Quản trị Điều hành thông minh học bằng Tiếng Anh E-SOM

Tự hào là một trong những chương trình tinh hoa và tiên tiến nhất thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương trình Cử nhân Quản trị Điều hành Thông minh bằng Tiếng Anh E-SOM đã chính thức bắt đầu một mùa tuyển sinh mới để chào đón các Gen 7 của ESOMers. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024. 👉Tham khảo tại đây: https://s.net.vn/iElr. Mã ngành của E-SOM là EP-07 nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.