Thông báo v/v lấy ý kiến sinh viên hệ Đại học Vừa làm vừa học, từ xa và học viên bậc cao học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (kỳ 2 năm học 2019-2020)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông v/v lấy ý kiến sinh viên hệ Đại học Vừa làm vừa học, từ xa và học viên bậc cao học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (kỳ 2 năm học 2019-2020), cụ thể như sau:

Xem trước nội dung file đính kèm

download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.