Thông báo Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và Dự kiến khối lượng giảng dạy năm học 2020-2021 (hệ ĐHCQ, VB2CQ)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và Dự kiến khối lượng giảng dạy năm học 2020-2021 (hệ ĐHCQ, VB2CQ), cụ thể như sau:

CV so 985_16.06.2020_KH đào tạo năm học 2020-2021.pdf

CV so 988_18.06.2020_Dự kiến KH và khối lượng giảng dạy hệ ĐHCQ 2020 – 2021.pdf

3_DU_KIEN_KHOI_LUONG_GIANG_DAY_2020_2021 (2).xlsx

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.