Thông báo đăng ký học trao đổi kỳ hè tại ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Thông báo học trao đổi kỳ hè tại Đại học kinh tế – ĐH Đà Nẵng

Link đăng ký: https://forms.office.com/r/A4KYKEikD8

Sinh viên hoàn thiện hồ sơ trước ngày 28.4.2024 tại phòng quản lý đào tạo ( Phòng 211-A1) gồm:

  • Đơn đăng ký có chữ ký xác nhận của sinh viên và phụ huynh. Mẫu: Mẫu phiếu kê khai
  • Bản sao căn cước công dân, thẻ sinh viên.

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.