Thể lệ cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa QTKD năm 2022-2023

Tiếp nối thành công của Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Quản trị Kinh doanh năm 2021- 2022, SVNCKH 2022-2023 đã chính thức được khởi động. Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cũng như tạo điều kiện cho sinh viên phát huy sức sáng tạo, kiến thức đã học, tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn hiện nay, Ban tổ chức cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Quản trị kinh doanh chính thức công bố thể lệ cuộc thi SVNCKH 2022-2023. Trên cơ sở cuộc thi cấp Khoa, Ban tổ chức sẽ đánh giá xét chọn một số công trình nghiên cứu KHSV có chất lượng tốt gửi dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2022-2023.

 

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Khoa QTKD khuyến khích mọi đề tài, trong đó chú trọng các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực Kinh tế và kinh doanh;
 • Kiểm định và phát triển mô hình lý thuyết liên quan tới một học phần cụ thể nhằm giúp các doanh nghiệp giải quyết các thách thức, cũng như tận dụng cơ hội để phát triển.
 • Khai thác, tìm hiểu các vấn đề mới và áp dụng phương pháp nghiên cứu mới.

2. Đối tượng tham dự

Sinh viên khoa Quản trị kinh doanh các khóa từ khóa 61 đến khóa 63. Sinh viên khoa QTKD hoặc CLC QTDN, là chủ trì đề tài, có thể mời sinh viên các khoa khác tham gia nhóm nghiên cứu.

3. Hình thức tham gia

 • Cá nhân hoặc nhóm. Nếu thực hiện theo nhóm, mỗi nhóm cần xác định và ghi rõ tên sinh viên chủ trì đề tài, mỗi nhóm có không quá 05 sinh viên.
 • Công trình NCKHSV phải đảm bảo yêu cầu là chưa công bố hoặc gửi dự thi bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn dự thi.
 • Công trình NCKHSV có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, nếu viết bằng tiếng Anh phải có thêm 02 bản dịch toàn văn ra tiếng Việt nếu công trình được chọn tham gia dự thi cấp bộ.

4. Cách thức đăng ký

Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu qua link: LINK ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI “SVNCKH” KHOA QTKD NĂM HỌC 2022-2023:

Hoặc scan QR code

5. Tiến độ thực hiện

STT Công việc Thời gian
1 Phát động cuộc thi 30/08/3033
2 Đăng ký tham gia cuộc thi 30/08/2022 – 31/10/2022
3 Tổ chức giảng chuyền đề về PPNC định tính và định lượng 01/11/2022 – 20/12/2022
4 Làm việc với GVHD để thực hiện nghiên cứu, cập nhật tên đề tài và viết bản thảo 30/08/2022 – 30/03/2022
5 Nộp 02 bản chính báo cáo công trình NC 01/04/2023 – 10/04/2023
6 Tổ chức SHKH cấp Khoa 11/04/2023 – 20/04/2023
7 Nộp công trình NC (đã chỉnh sửa, bổ sung) có kết quả đánh giá từ 80 điểm trở lên dự thi cấp Trường  21/04/2023 – 30/04/2023

6. Tiêu chí và điểm đánh giá

STT Tiêu chí Điểm tối đa
1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 15
2 Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận 15
3 Mục tiêu đề tài 10
4 Phương pháp nghiên cứu 10
5 Phương pháp nghiên cứu 40
6 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài 5
7 Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước)  5
Tổng điểm 100

7. Giải thưởng

SVNCKH đạt giải cấp Khoa: 

 • Được tặng giấy khen của Trưởng khoa;
 • Được nhận giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 15 triệu đồng cùng nhiều phần quà có giá trị khác;
 • Các công trình được giải khoa có điểm lớn hơn 80 điểm sẽ được tiếp tục dự thi cấp Trường

SVNCKH đạt giải cấp Trường: 

 • Được tặng giấy khen của Hiệu trưởng;
 • Được nhận các phần thưởng từ nhà trường và các suất học bổng từ nhà tài trợ;
 • Được cộng điểm thưởng NCKH vào điểm tổng kết học phần liên quan và xét học bổng khuyến khích học tập, điểm rèn luyện;
 • Được xét chọn dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ”.

Thay mặt BTC, xin chúc các bạn sinh viên tham gia Cuộc thi SVNCKH năm nay sẽ có được nhiều trải nghiệm mới, góc nhìn mới, kiến thức mới, gặt hái được nhiều thành công và viết tiếp truyền thống “Tự hào quản trị” của Khoa Quản trị Kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.