Tập huấn khai thác sử dụng thư viện dành cho giảng viên, viên chức và người học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 399/KH-ĐHKTQD ngày 02/3/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD về việc tập huấn khai thác sử dụng thư viện dành cho giảng viên, viên chức và người học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023

Nhà trường thông báo về việc tổ chức tập huấn khai thác sử dụng thư viện dành cho giảng viên, viên chức và người học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH
1. Tập huấn cho giảng viên, viên chức và người học các kỹ năng cơ bản trong việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên của thư viện phục vụ công tác học tập và nghiên cứu khoa học;
2. Triển khai có hiệu quả Dự án Thư viện điện tử dùng chung với nhiều trang thiết bị hiện đại, phần mềm mới tích hợp nhiều tính năng và các cơ sở dữ liệu của nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới.

II. NỘI DUNG VÀ LỊCH TẬP HUẤN
1. Nội dung
– Giới thiệu hệ thống thông tin thư viện; hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung;
– Tập huấn cho bạn đọc các kỹ năng cơ bản để khai thác, tìm kiếm thông tin thư viện.
2. Hình thức tổ chức lớp tập huấn
– Quy mô: 20-300 học viên/lớp;
– Hình thức: trực tuyến trên hệ thống LMS và hệ thống Microsoft Teams;
– Thời lượng: 01 buổi (2 giờ/buổi).
3. Lịch tập huấn
– Thời gian: từ 15/03/2023 – 21/03/2023
+ Ca 1: từ 8h30 – 10h30
+ Ca 2: từ 14h30 – 16h30
– Lịch cụ thể
1 Thứ Tư, Ngày 15/3/2023,
Ca 1: 8h30-10h30
https://forms.gle/YmQnnNRGkDZFRGUA9

2 Thứ Tư, Ngày 15/3/2023,
Ca 2: 14h30-16h30
https://forms.gle/LFiBdcjG2Cs1z6257

3 Thứ Năm, Ngày 16/3/2023,
Ca 1: 8h30-10h30
https://forms.gle/VKxdjZQpuQ153EJQ9

4 Thứ Năm, Ngày 16/3/2023,
Ca 2: 14h30-16h30
https://forms.gle/Gn1uJkVqZJ9ZRmA46

5 Thứ Sáu, Ngày 17/3/2023,
Ca 1: 8h30-10h30
https://forms.gle/NxWPEJeTBwkdUVsRA

6 Thứ Sáu, Ngày 17/3/2023,
Ca 2: 14h30-16h30
https://forms.gle/q4YXNkj9af5rtqxE9

7 Thứ Hai, Ngày 20/3/2023,
Ca 1: 8h30-10h30
https://forms.gle/FTNwntLpPfhEeeCcA

8 Thứ Hai, Ngày 20/3/2023,
Ca 2: 14h30-16h30
https://forms.gle/t52ZBFZtbFbSHbVC9

9 Thứ Ba, Ngày 21/3/2023,
Ca 1: 8h30-10h30
https://forms.gle/R7e2pKHQLtKxPhsH7

10 Thứ Ba, Ngày 21/3/2023,
Ca 2: 14h30-16h30
https://forms.gle/s5tn7av8i4zLP4gN8

4. Đăng ký tham dự
Căn cứ vào lịch trên giảng viên, viên chức và người học bố trí thời gian phù hợp (không trùng với lịch giảng dạy, học chính khóa) để đăng ký tham gia theo Link cụ thể của từng lớp:
1. Thời gian đăng ký: trước 24h00, ngày 13/03/2023
2. Khi số lượng học viên đăng ký lớp đủ quy mô, hệ thống sẽ đóng, học viên cần đăng ký các lớp khác.
3. Nhà trường sẽ gửi thông báo danh sách lớp cụ thể trước 17h00 ngày 14/03/2022
– Trên Website của Thư viện
– Gửi email đến từng học viên

Hỗ trợ lớp học cô Đỗ Thị Phương, Thư viện viên, email: phuongdo@neu.edu.vn, số điện thoại: 0243.628.8854/6803).
Thông tin chi tiết tại: https://neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/th

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.