Lễ phát động chương trình học bổng “Con đường trở thành Nhà lãnh đạo Chiến lược”

Thời gian: từ 9:00 đến 11:30, ngày 15/11/2023 (Thứ Tư)
Địa điểm: Phòng B101 – 102 tòa A2
Quyền lợi: Sinh viên tham dự được cộng 5 điểm Đoàn

Danh sách sinh viên tham dự gửi về phòng CTCT&QLSV trong ngày 13/11/2023 (Thứ Hai) qua chuyên viên Nguyễn Phương Thanh (Email: thanhnp@neu.edu.vn – Điện thoại: 0962970999)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.