Kết quả xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân” năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức công bố kết quả xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2022.

Trong số hơn 300 đề tài được giải cấp trường năm nay, Khoa Quản trị kinh doanh vinh dự đón nhận những kết quả rất xuất sắc với 3 Giải Nhất, 6 Giải Nhì, 8 Giải Ba và 5 Giải Khuyến khích. 

Các công trình được Giải Nhất đang được tiếp tục tham gia dự thi giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ. 

Sau đây là danh sách các công trình xuất sắc đạt giải thưởng cấp Trường của khoa Quản trị Kinh doanh năm 2022:

Danh sách đạt giải thưởng Sinh viên NCKH Trường ĐHKTQD năm 2022

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.