Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy các khóa 61, 62 và 63 học kì I năm học 2022-2023

1. Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện số 127/KH-ĐHKTQD ngày 06/02/2023

2. Hướng dẫn sinh viên tự đánh giá Online

3. Hướng dẫn đánh giá ĐRL cấp Lớp (dành cho Cố vấn học tập)

4. Hướng dẫn đánh giá ĐRL cấp Khoa/Viện

5. Phiếu đánh giá điểm rèn luyện (Dành cho sinh viên các khóa 60 trở về trước học theo tiến độ chậm)

6. Các Phụ lục:

Phụ lục I: Biên bản họp cấp Lớp

Phụ lục II: Biên bản họp cấp Khoa/Viện

Phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.