Giáo trình: Quản trị chuỗi cung ứng

Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng được phát triển bởi các nhà tư vấn vào đầu những năm 1980 và đã tạo ra nhiều sự chú ý đối với các nhà khoa học và nghiên cứu. Lý thuyết Quản trị chuỗi cung ứng sau đó được phát triển trong các lĩnh vực khác nhau như: cung ứng, logistics và vận tải, quản trị sản xuất và tác nghiệp, marketing, tổ chức và nhân sự, quản trị thông tin và quản trị chiến lược. Ngày nay, khái niệm quản trị chuỗi cung ứng được vận dụng vào nhiều hoạt động khác nhau trong kinh doanh.

Quản trị chuỗi cung ứng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Cạnh tranh không còn đơn thuần giữa các doanh nghiệp mà diễn ra khá phổ biến giữa các chuỗi cung ứng. Sự tồn tại của cả chuỗi cũng chính là sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi. Do vậy, nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng là cần thiết đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, khái niệm quản trị chuỗi cung ứng chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam trong hơn một thập niên gần đây. Do đó, khái niệm về lĩnh vực này thật sự còn khá mới mẻ đối với cả doanh nghiệp cũng như các cơ sở giáo dục và đào tạo. Chính vì vậy, nhóm tác giả Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn “Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng” sẽ trang bị cho người đọc những kiến thức cơ bản và có tính cập nhật để hiểu rõ hơn về khái niệm quản trị chuỗi cung ứng. Ngoài ra, trọng tâm của nhóm tác giả là hướng vào các hoạt động logistics trong chuỗi cung ứng. Do đó, Giáo trình với 11 chương sẽ chỉ tập trung vào những nội dung sau: (1) khái niệm về quản trị logistics trong chuỗi cung ứng; (2) lập kế hoạch chuỗi cung ứng; (3) các hoạt động vận hành chuỗi cung ứng; và (4) đo lường hoạt động chuỗi cung ứng.

Các thành viên tham gia biên soạn Giáo trình gồm:
– PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu (biên soạn Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 6 và Chương 11);
– ThS. Tạ Minh Quang (biên soạn Chương 4, Chương 5 và Chương 8);
– TS. Nguyễn Thị Vân Hà (tham gia biên soạn Chương 4 và Chương 5);
– PGS.TS. Lê Công Hoa (biên soạn Chương 7);
– ThS. Bùi Cẩm Vân (biên soạn Chương 7);
– ThS. Lê Phan Hòa (biên soạn Chương 9);
– TS. Trần Mạnh Linh (biên soạn Chương 10);
– TS. Nguyễn Thị Hồng Vân (tham gia biên soạn Chương 11).

Trong quá trình biên soạn, mặc dù nhóm tác giả có nhiều cố gắng, song Giáo trình không thể tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để Giáo trình ngày càng được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: hieuntqtkd@neu.edu.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Các tác giả
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.