KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT

KTQD

Cử nhân Liên kết Hàn Quốc – DSU

 1. Điều kiện dự tuyển 

Thí sinh tham gia dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau: 

 • Đối với thí sinh tự do: 
  • Tốt nghiệp trung học phổ thông;
  • Điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 6,5/10.
 • Đối với thí sinh đang học lớp 12: Điểm trung bình lớp 11 tối thiểu 6,5/10.
 • Đối với thí sinh đang học cấp 3: Điểm trung bình năm học trước tối thiểu 6,5/10. Riêng với thí sinh lớp 10, điểm thi tốt nghiệp THCS tối thiểu 8/10.
 • Đối với thí sinh người nước ngoài hoặc người Việt Nam học ở nước ngoài: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đáp ứng yêu cầu tuyển chọn của Chương trình.
 • Đối với thí sinh mới trúng tuyển học tại Đại học Kinh tế Quốc dân: Sinh viên trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có nguyện vọng sẽ được tuyển thẳng vào chương trình và phải tuân thủ các quy định đối với sinh viên trong quá trình học tập như với tất cả các thí sinh được tuyển từ các nguồn khác và đáp ứng yêu cầu tuyển chọn của chương trình.
 1. Quy trình tuyển sinh
 • Thi kiến thức tổng hợp: 

Thí sinh tham dự bài đánh giá Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung bằng tiếng Việt gồm Toán và Logic. Kết quả bài đánh giá KTTH của thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh quy định để được tham gia xét tuyển.

Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi liên tỉnh do các trường đại học chủ trì vào tháng 6, có thể lấy kết quả của 3 môn có điểm thi cao nhất để thay thế cho điểm KTTH, nếu kết quả này đạt từ mức điểm sàn trở lên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

 • Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp với thành viên Hội đồng tuyển sinh.
 • Kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông. 
 1. Căn cứ xét tuyển
 • Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm tuyển sinh và điểm tiếng Anh.
 • Điểm tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: 

i) Điểm trung bình phổ thông; 

ii) Điểm đánh giá Kiến thức tổng hợp hoặc Điểm thay thế KTTH 

iii) Điểm phỏng vấn 

Điểm TS = Điểm PT x 2,0 + Điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế) x 4,5 + Điểm PV x 3,5

 • Trong đó: 
  • Điểm PT – là điểm trung bình năm học trọn vẹn gần nhất (với thí sinh lớp 10 lấy điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THCS)
  • Điểm KTTH – là điểm đánh giá Kiến thức Tổng hợp 
  • Điểm thay thế KTTH – là kết quả của 3 môn thi đại học hoặc 3 môn có điểm thi cao nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi liên tỉnh do các trường đại học chủ trì vào tháng 7.
  • Điểm PV – điểm phỏng vấn
  • Các số 2,0; 4,5 và 3,5 là các trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.
 • Điểm tiếng Anh: đạt mức yêu cầu của Chương trình, cụ thể là đáp ứng một trong các điều kiện sau: 
  • Đạt 7 điểm tiếng anh trở lên trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi liên tỉnh do các trường đại học chủ trì.
  • IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương
  • Vượt qua được kỳ đánh giá tiếng Anh đầu vào của Chương trình.
 1. Cách thức xét tuyển
 • Đối với thí sinh tự do:

Thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức khi điểm thi tiếng Anh đạt yêu cầu và có Điểm xét tuyển từ Điểm sàn trúng tuyển trở lên. Điểm sàn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Nếu thí sinh đạt điểm sàn trúng tuyển mà chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, thí sinh cần bảo lưu kết quả tuyển sinh, đăng ký học lớp bổ trợ tiếng Anh và thi lại tiếng Anh vào kỳ tuyển sinh tiếp theo của Chương trình. 

 • Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước, thí sinh là người nước ngoài:

Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ thí sinh và kết quả thi tuyển để xét tiếp nhận vào Chương trình.

 1. Quy mô tuyển sinh 

Ngành Quản trị Kinh doanh: 50 sinh viên.

 1. Nội dung chương trình đào tạo 
 • Năm thứ nhất và năm thứ hai: đào tạo tiếng Anh và các môn cơ sở theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam. 
 • Năm thứ ba và năm thứ tư: đào tạo các môn chuyên ngành theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc tại Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc.
 1. Tổ chức đào tạo
 • Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam và Đại học Dongseo, Hàn Quốc
 • Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành. 
 • Đội ngũ giảng viên: Giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam và Đại học Dongseo, Hàn Quốc
 • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
 • Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.
 1. Thời gian đào tạo
 • Toàn bộ chương trình ngành Quản trị kinh doanh được thực hiện trong 4 năm và chia làm hai giai đoạn: 02 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam và 02 năm tại Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc.
 • Sinh viên trúng tuyển và nhập học kỳ mùa thu năm học 2020-2021 là sinh viên Khóa 5 của chương trình Chương trình Cử nhân Quốc tế Quản trị kinh doanh NEU-DSU và bắt đầu chương trình học (dự kiến) vào tháng 09/2020.
 1. Bằng cấp

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Dongseo, Hàn Quốc.

 1. Học phí

Học phí 250.000.000đồng/4 năm, học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v. Học phí có thể thay đổi, với mức thay đổi cam kết không quá 10% hàng năm.

Sinh viên đóng học phí theo thông báo cụ thể đăng trên website của Khoa Quản trị kinh doanh (http://www.fbm.neu.edu.vn) theo từng học kỳ.

 

 

Hợp tác quốc tế