mapĐịa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - SDT: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018

HTKHQT 0

Kính gửi: Các nhà khoa học

            Tiếp nối thành công của hội thảo lần thứ nhất về phát triển kinh doanh bền vững được tổ chức vào tháng 9 năm 2016, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Sản xuất và tiêu dùng bền vững”. Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn giúp các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các giảng viên ở các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước chia sẻ thông tin, công trình nghiên cứu và kinh nghiệm về thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng như các vấn đề khác có liên quan trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam. Hội thảo dự kiến có trên 100 đại biểu tham dự, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các hiệp hội và đại diện của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài và tham dự Hội thảo. Các bài viết được chấp nhận bởi Ban biên tập sẽ được đăng toàn văn trong ấn phẩm kỷ yếu hội thảo có giấy phép xuất bản. Danh mục các chủ đề bao gồm:

-       Tăng cường nhận thức và khuyến khích văn hóa và phong cách sống tiêu dùng bền vững;

-       Kinh nghiệm sản xuất và tiêu dùng bền vững ở tổ chức và các quốc gia;

-       Phát triển và ứng dụng các công nghệ mới và các phương pháp quản lý để thúc đẩy sản xuất bền vững;

-       Mô hình kinh doanh thúc đẩy đổi mới và hình thành sự phát triển bền vững;

-       Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực;

-       Quản lý môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;

-       Các sáng kiến giáo dục thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững;

-       Các chính sách của Nhà nước về sản xuất và tiêu dùng bền vững;

-       Nền kinh tế tuần hoàn;

-       Các vấn đề khác có liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Ngôn ngữ và kỷ yếu hội thảo

Bài viết tham dự hội thảo được trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt trên khổ giấy A4, phông Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.3, độ dài nên từ 08-10 trang. Bài viết có kèm theo bản tóm tắt nội dung tối đa ½ trang bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. 

Địa điểm và thời gian tổ chức 

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Số 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian: 01 ngày, dự kiến là ngày Thứ Tư, 18/10/2017.

Thông tin về đăng ký bài viết và tham dự hội thảo

Các đại biểu quan tâm xin gửi bài vào địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  theo thời gian như sau:

-      Bài viết toàn văn:                       trước 30/7/2017

-      Bài viết toàn văn sau chỉnh sửa (nếu cần): trước 15/8/2017

         -      Thông tin chi tiết vui lòng liên lạc: 0989.33.44.96 (PGS. TS. Đỗ Thị Đông)

Phí hỗ trợ đăng bài viết trong kỷ yếu hội thảo: 500.000 đồng/ bài viết đối với đại biểu Việt Nam và 30 USD/ bài viết đối với đại biểu nước ngoài. Các đại biểu có thể gửi phí đến tài khoản số 035.01.01.5124127 tại Ngân hàng Maritime Bank - Chi nhánh Nam Hà Nội, chủ tài khoản Dương Quế Mai.

            Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý vị.

Trân trọng cảm ơn!

HTKHQT 0

Following the success of the 2016 Conference on Sustainable Development in Business, the event will be returning for its second consecutive year at National Economics University in 2017 in cooperation with the Department of Science and Technology, Ministry of Industry and Trade of Vietnam. 

The Conference Organizing Committee invites scholars/ scientists/ researchers/ practitioners/ students worldwide to submit papers and share the valuable experiences inthis forum. All submitted abstracts/papers will go through a blind peer review process. Accepted manuscripts will be published in conference proceedings with ISBN. Topics of interest for submission include, but are not limited to:

  • -       Culture and lifestyle whichsupport sustainable consumption;
  • -       Experiences on sustainable production and consumption;
  • -       Innovative technologies, management approaches, tools to effectively address  sustainable production;
  • -       Business and organizational models to catalyse innovation and to corporate and embed sustainability into business practice;
  • -       Efficiencies in the use of resources;
  • -       Environment management and social responsibility of enterprises;
  • -       Educational initiatives to facilitate sustainable production and consumption;
  • -       Government policies to promote sustainable production and consumption;
  • -       Circular economy;
  • -       Related issues in sustainable production and consumption.

Full paper (in English or Vietnamese) should be within 8 to 10 pages in length (font Times News Roman, 13 pt, multiple 1.3). Abstract (in English and maximum of 200 words) and full paper must be submitted to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  on the deadlines as followings:

-Full paper submission:                             before July 30th, 2017

         -For further information, please contact:  0989.33.44.96 (Assoc. Prof. Dr. Do Thi Dong)

Registration fee: VND 500.000 per paper for Vietnamese and 30 USD for international participant. 

Time: October 18th, 2017.

Venue: Convention Hall, National Economics University

            Add: No. 207 Giai Phong Road, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

We are looking forward to receiving papers from you.

Thank you very much!

 

 management board 1030x530

BAN CHỈ ĐẠO

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao
1. GS.TS. Trần Thọ Đạt Hiệu trưởng Trưởng ban
2. PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban
3. PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà Chủ tịch HĐ trường Ủy viên
4. PGS. TS. Nguyễn Thành Hiếu Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên TT
Trường mời
1. TS. Nguyễn Phú Cường Vụ Trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương Ủy viên

(Danh sách Ban chỉ đạo gồm 04 người)

 

BAN TỔ CHỨC

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao
 1. PGS. TS. Nguyễn Thành Hiếu Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh Trưởng ban
2.  PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Dung Phó Trưởng Khoa Quản trị Kinh Doanh Phó Trưởng ban
3.  PGS.TS. Trương Nam Thắng      Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên TT
4.  PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi Trưởng phòng TC-KT Ủy viên
5.  TS. Nguyễn Đình Trung Trưởng phòng QTTB Ủy viên
6.  ThS. Bùi Đức Dũng Trưởng phòng TH Ủy viên
7.  ThS. Nguyễn Hoàng Hà Trưởng phòng, CTCT&QLSV Ủy viên
8.  Ông Đoàn Đức Cường Trưởng phòng Bảo vệ Ủy viên
9.  TS. Cấn Anh Tuấn GĐ TT DV và Hỗ trợ ĐT Ủy viên
10.  TS. Trịnh Mai Vân Phòng QLKH Ủy viên
11.  TS. Trần Thị Phương Hiền Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
Trường mời
1. ThS. Kiều Nguyễn Việt Hà Bộ Công Thương Ủy viên

(Danh sách Ban tổ chức gồm 11 người)

 

BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao
 1. GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn Khoa Quản trị Kinh doanh Trưởng ban
2.  GS. TS. Nguyễn Thành Độ Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
3.  PGS. TS. Lê Công Hoa Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
4.  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Huyền Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
5.  PGS. TS. Ngô Kim Thanh Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
6.  PGS. TS. Nguyễn Mạnh Quân Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
7.  PGS. TS. Dương Thị Liễu Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
8.  PGS. TS. Trần Việt Lâm Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
9.  PGS. TS. Vũ Minh Trai Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
10.  PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Dung Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
11.  PGS. TS. Trương Thị Nam Thắng Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
12.  PGS. TS. Đỗ Thị Đông Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
13.  TS. Hà Sơn Tùng Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
14.  TS. Ngô Thị Việt Nga Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
15.  TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
16.  TS. Hoàng Thị Thanh Hương Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
17.  TS. Nguyễn Thu Thủy Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên

(Danh sách Ban Biên tập gồm 17 người)

BAN THƯ KÝ

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao
1. PGS. TS. Đỗ Thị Đông Khoa Quản trị Kinh doanh Trưởng ban
2. TS. Nguyễn Thu Thủy Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
3. TS. Lương Thu Hà Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
4. ThS. Nguyễn Phương Linh Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên
5. ThS. Lại Mạnh Khang Khoa Quản trị Kinh doanh Ủy viên

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH HÀ NỘI - CÁC TỈNH LÂN CẬN

Ho Hoan Kiem Ha NoiThapRua1

Hồ Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Là vị trí kết nối giữa khu phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu Gỗ, Lương Văn Can, Lò Sũ... với khu phố Tây do người Pháp quy hoạch thực hiện cách đây hơn một thế kỷ là Bảo Khánh, Nhà Thờ, Tràng Thi, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Khay, Bà Triệu...

Hồ Hoàn Kiếm với Tháp Rùa
Cách đây khoảng 6 thế kỷ, dựa theo bản đồ thời Hồng Đức thì phần lớn xung quanh kinh thành khi ấy là nước, hồ Hoàn Kiếm là một phân lưu sông Hồng chảy qua vị trí của các phố ngày nay như Hàng Đào, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Chuối, tiếp đó lại đổ ra nhánh chính của sông Hồng [4]. Nơi rộng nhất phân lưu này hình thành nên hồ Hoàn Kiếm hiện nay.
Thời Lê Trung hưng (thế kỷ 16), khi chúa Trịnh cho chỉnh trang Hoàng thành Thăng Long để vua Lê ở, đã đồng thời xây dựng phủ chúa riêng bên ngoài Hoàng thành và trở thành cơ quan trung ương thời bấy giờ với những công trình kiến trúc xa hoa như lầu Ngũ Long (dùng để duyệt quân) nằm ở bờ Đông hồ Hoàn Kiếm, đình Tả Vọng trên đảo Ngọc Sơn. Năm 1728 Trịnh Giang cho đào hầm ở vị trí phía Nam hồ để xây dựng cung điện ngầm gọi là Thưởng Trì cung 

Chúa Trịnh cho ngăn hồ lớn thành hồ Tả Vọng và hồ Hữu Vọng, hồ Hữu Vọng được dùng làm nơi để duyệt quân thuỷ chiến của triều đình. Đến đời Tự Đức (1847-1883), hồ Hữu Vọng có tên là hồ Thủy Quân, còn hồ Tả Vọng chính là hồ Hoàn Kiếm. Từ năm 1884, nhà nước bảo hộ Pháp cho lấp hồ Thuỷ Quân để xây dựng, mở mang Hà Nội.
Hồ được đổi thành tên Hoàn Kiếm vào thế kỷ 15. Gắn liền với truyền thuyết Rùa thần đòi gươm. Ghi lại một dấu ấn thắng lợi trong cuộc chiến tranh dân tộc chống quân Minh (1417-1427) do Lê Lợi lãnh đạo. Truyền thuyết kể rằng, khi Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh Hoá) đã tình cờ tìm được một lưỡi gươm, sau đó lại nhặt được một chuôi gươm ở ruộng cày. Ngài ghép lại thành một thanh gươm rồi đặt tên là Thuận Thiên. Thanh gươm báu này đã theo Lê Lợi trong suốt thời gian kháng chiến chống giặc ngoại bang cho đến ngày thắng lợi. Khi lên ngôi và đóng đô ở Thăng Long, một lần vua Lê Lợi dạo chơi bằng thuyền trên hồ thì bất chợt gặp rùa lớn nổi lên và bơi về phía ngài. Nhà vua rút kiếm ra để đuổi rùa. Rùa liền đớp lấy thanh kiếm rồi lặn xuống nước. Từ đó hồ được đặt tên là Hoàn Kiếm. 

Theo truyền thuyết thì tháp Rùa đánh dấu nơi rùa thần Kim Quy hiện lên đòi lại gươm thần của Vua Lê Lợi. Rùa hồ Gươm vào những ngày nắng ấm vẫn thỉnh thoảng nổi lên phơi mình trên gò nên càng làm câu chuyện truyền khẩu “gươm thần” thêm căn cứ. Vì vị trí đẹp giữa hồ, cho dù sự tích, huyền tích hay huyền thoại như thế nào đi nữa thì tháp Rùa nghiễm nhiên biến thành thắng tích của Thủ đô Hà Nội. Ngọn tháp kết hợp phong cách kiến trúc Âu châu với hàng cửa cuốn gô-tích. Ở hai tầng dưới những phần mái cong giữ nghiêm quy thức, niêm luật của kiến trúc Việt Nam, mãi mãi là biểu tượng thiêng liêng của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Ho Hoan Kiem Ha Noi ThapRua1

Hoan Kiem Lake (Vietnamese: Hồ Hoàn Kiếm, meaning "Lake of the Returned Sword" or "Lake of the Restored Sword"), also known as Hồ Gươm (Sword Lake), is a lake in the historical center of Hanoi, the capital city of Vietnam. The lake is one of the major scenic spots in the city and serves as a focal point for its public life.

According to the legend, in early 1428, Emperor Lê Lợi was boating on the lake when a Golden Turtle God (Kim Qui) surfaced and asked for his magic sword, Heaven's Will. Lợi concluded that Kim Qui had come to reclaim the sword that its master, a local God, the Dragon King (Long Vương) had given Lợi some time earlier, during his revolt against Ming China. Later, Lợi gave the sword back to the turtle after he finished fighting off the Chinese. Lợi renamed the lake to commemorate this event, from its former name Luc Thuy meaning "Green Water". The Turtle Tower (Thap Rùa) standing on a small island near the centre of lake is linked to the legend. The first name of Hoàn Kiếm lake is Tả Vọng, when the King haven't gave the Magical Sword back to the Golden Turtle God.

Large soft-shell turtles, either of the species Rafetus swinhoei or a separate species named Rafetus leloi in honor of the emperor, had been sighted in the lake for many years. The last known individual was found dead on January 19, 2016. There are three remaining turtles of the species R. swinhoei.

Near the northern shore of the lake lies Jade Island on which the Temple of the Jade Mountain (Ngoc Son Temple) stands. The temple was erected in the 18th century. It honors the 13th-century military leader Tran Hung Dao who distinguished himself in the fight against the Yuan Dynasty, Van Xuong, a scholar, and Nguyen Van Sieu, a Confucian master and famous writer in charge of repairs made to the temple in 1864. Jade Island is connected to the shore by the wooden red-painted The Huc Bridge (The Huc, meaning Morning Sunlight Bridge).

 

 

 

 

 

Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân

207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.