KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT

KTQD

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 1. Cơ cấu tổ chức

2. Lãnh đạo Khoa và Bộ phận văn phòng Khoa

 2.1 Trưởng Khoa:  TS Nguyễn Thành Hiếu 

E-mail:  nguyenthanhhieu2002@yahoo.com,  hieuntqtkd@neu.edu.vn

2.2 Phó trưởng Khoa: TS. Trương Tuấn Anh
E-mail: anhtt@neu.edu.vn

2.3 Quản lý đào tạo 1: CN. Lê Thị Dung
E-mail: dunganh95@yahoo.com

2.4 Quản lý đào tạo 2: CN. Nguyễn Văn Mịch 
E-mail:  michqtkd@yahoo.com.vn;  michnv@neu.edu.vn

2.5 Văn thư Khoa: CN. Dương Quế Mai
E-mail: maiduong211088@gmail.com

3. Lãnh đạo bộ môn

3. Bộ môn Quản trị doanh nghiệp (DIM)

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp (QTDN) là bộ môn có lịch sử phát triển dài nhất của Khoa Quản trị kinh doanh với 22 cán bộ giảng viên, trong đó có 04 PGS, 14 TS và 04 NCS.ThS. Bộ môn thực hiện giảng dạy ở tất cả các chương trình, hệ đào tạo trong Trường như tiên tiến, chất lượng cao, cao học, đại học, VB2, tại chức, E-learning… 

Bộ môn có nhiều môn học chiếm vị trí trọng yếu trong các chương trình, chuyên ngành đào tạo của Khoa như Quản trị chiến lược, Quản trị tác nghiệp, Lãnh đạo, Kỹ năng quản trị…. Sinh viên tốt nghiệp từ các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Quản lý công nghiệp của Bộ môn đã làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, trở thành các nhà nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, giảng viên trong các trường cao đẳng – đại học lớn, nhà tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế.

Hiện tại, Trưởng Bộ môn là TS. Hà Sơn Tùng, Phó trưởng Bộ môn là TS. Vũ Hoàng Nam

        Trưởng Bộ môn: TS. Hà Sơn Tùng

E-mail:   hasontungneu@yahoo.com tunghs@neu.edu.vn

 4. Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp (DGM)

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thu Thủy

E-mail:   thuyntneu@yahoo.com

 5. Bộ môn Văn hoá kinh doanh (DBC)

Trưởng Bộ môn: Ts Nguyễn Thị Ngọc Anh

E-mail:  anhnn@neu.edu.vn 

6.  Bộ môn Quản trị Chất lượng (DQM)

Trưởng Bộ môn: PGS.TS Đỗ Thị Đông

Email: dongdt@neu.edu.vn 

7. Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp (ECC) 

Giám đốc: TS. Nguyễn Kế Nghĩa
E-mail:   nghiank@neu.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về quản trị kinh doanh; Đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp về quản trị kinh doanh; Tư vấn thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp, xây dựng chiến lược, chính sách kinh doanh và tổ chức quá trình kinh doanh; Hợp tác quốc tế về tư vấn và đào tạo quản trị kinh doanh; Nghiên cứu khoa học về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh;

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn:
– Chương trình Bồi dưỡng ngắn hạn 
– Chương trình Đào tạo liên tục
– Chương trình Tư vấn và Nghiên cứu khoa học

6. Câu lạc bộ Doanh nhân tương lai (CFE) và Đội sinh viên tình nguyện Khoa Quản trị kinh doanh (STQ)

6.1 Câu lạc bộ Doanh nhân tương lai (CFE)
Câu lạc bộ là nơi tập hợp các sinh viên (hội viên) quản trị kinh doanh trong và ngoài Khoa có hoài bão học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Câu lạc bộ là tổ chức các hoạt động học tập, kiến tập và nghiên cứu khoa học nhằm giúp hội viên nâng cao kiến thức về quản trị kinh doanh; phối hợp với các doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động giúp hội viên rèn luyện kỹ năng quản trị kinh doanh.

6.2 Đội sinh viên tình nguyện Khoa Quản trị kinh doanh (STQ) 
Đội tập hợp các sinh viên trong và ngoài Khoa có nhiệt huyết với phong trào thanh niên, sinh viên để thực hiện các nhiệm vụ đề ân đáp nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng; trợ giúp các em tật nguyền hoặc có khó khăn vươn lên trong học tập; thực hiện các “chương trình tiếp sức mùa thi” hàng năm…Khẩu hiệu của STQ là “QUẢN TRỊ KINH DOANH – NUMBER ONE”.

Địa chỉ liên hệ

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng 1004 Tầng 10 – Nhà A1, 207 Đường Giải Phóng – Hà Nội

Điện thoại:  04.36280280, xin máy lẻ 6018

Fax: 04.36284599

Email:  fbm@neu.edu.vn 

Tài khoản: Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1460201024700. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội. Phòng giao dịch số 6