KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT

KTQD

Cử nhân Quản trị điều hành thông minh bằng tiếng anh – ESOM

Chi tiết Yêu cầu
Tên chương trình Cử nhân Quản trị Điều hành Thông minh bằng tiếng Anh (E -SOM)
Chương trình đẳng cấp quốc tế được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh quản trị điều hành và quản trị kinh doanh
Mục tiêu đào tạo Đào tạo ra những cử nhân không chỉ nắm vững kiến thức và kỹ năng về kinh tế và quản trị kinh doanh nói chung mà còn đi sâu vào các kiến thức và kỹ năng vận hành hiệu quả các hệ thống hay quá trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ trên cơ sở vận dụng tối ưu các công cụ hỗ trợ quản lý công nghệ thông tin hay phần mềm quản lý để đáp ứng sự thay đổi của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và áp dụng vào nghề nghiệp trong tương lai.
Giới thiệu chương trình – Chương trình cấp bằng cử nhân chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân
– Xây dựng dựa trên chương trình của các Đại học hàng đầu thế giới (ĐH Ohio State, US và ĐH Nottingham, UK)
– Thực hành công nghệ và phần mềm thông minh vào quản trị điều hành, đón đầu xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
– Đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh
Cơ hội nghề nghiệp – Trở thành nhà quản trị cấp trung và cấp cơ sở với vai trò điều hành các công việc hoặc hệ thống các công việc trong các tổ chức, doanh nghiệp;
– Làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài;
– Trở thành nhà nghiên cứu về Quản trị Kinh doanh và Quản trị Điều hành trong các viện nghiên cứu hay giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng;
– Trở thành nhà tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế về quản trị điều hành trong các lĩnh vực marketing, sản xuất, dịch vụ, hậu cần, tài chính, mua hàng, quản lý hợp đồng…
Hệ thống môn học chuyên ngành – Quản trị chiến lược
– Quản trị kinh doanh
– Quản trị điều hành
– Quản trị hậu cần
– Quản trị chuỗi cung ứng
– Quản trị chất lượng
– Lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất
– Quản trị kết quả thực hiện
– Quản trị điều hành dự án
– Quản trị mua hàng
– Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
– Quản trị tinh gọn
Phương thức xét tuyển Theo các phương thức xét tuyển của Đại học Kinh tế Quốc dân:
1. Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia các khối: A01, D01, D07, D10;
3. Xét tuyển kết hợp tuyển thẳng cho các đối tượng theo quy chế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Thông tin liên hệ – Tầng 10, Nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng
– chưa liên hệ lấy được hotline
– esom.neu@gmail.com
– khoaquantrikinhdoanh.neu.edu.vn
– https://www.facebook.com/ESOM.NEU/

 

Hợp tác quốc tế